786bbe10dda62e6c7d1b361a179ad69d_f1124

Moskva velger MIFARE Plus for nye smartkort prosjekt

786bbe10dda62e6c7d1b361a179ad69d_f1124

Moskva’s transport departement har valgt MIFARE ® Plus for det nye smartkortet prosjektet kalt «Troika» som vil gi en jevn overgang til høyere sikkerhet.
Det nye multi-modul kortet har som mål å forbedre kvaliteten på passasjerservice og gjøre kollektivtransport mer attraktivt å bruke.
Moskva transportnettverket driftes i et urbant område med en befolkning på over 20 millioner mennesker, det blir i snitt over 350 millioner turer per måned .

Det nye smartkortet vil hjelpe passasjerene å ha bedre og mer praktiske turer i rushtiden hvor de største problemene er f.eks ventetider ved kasser.
Reisende kan lagre billeten på kortet uten frykt for at billetten utløper, mens hyppige reisende kan dra nytte av lavere kostnader ved bruk av flere transportformer.
Det kontaktløse kortet med fleksible tariffsystemer fungerer, og vil åpne for fremtidig integrering av tjenester som parkering, vei-tolling, sykkelutleie og på lengre sikt, mobil billettering.
«The TROIKA eWallet-prosjektet» er det neste trinnet i utviklingen av vårt automatiske innsamlingssystem son i Moskva vil gi passasjererene et multifunksjonell transport-kort,
som kombinerer alle typer urban transport, samt lokaltog og andre tjenester som parkering og sykkelutleie i den nærmeste fremtid ,
«sier Maxim Liksutov, formann i Moskva Department of Transport.

«Med denne nye transport-kort, kan passasjerene ta nytte av å ha en bedre og mer praktisk service av alle typer transport i Moskva-området ved sine fingertupper,»
sier Dmitry Pyankovskiy, leder for «Automatic Mouse Collection Unit» i Moskva’s Transport departement.

Kundeservice vil bli betydelig forbedret når 25 000 blir introdusert våre nye topping-up punkter over hele byen, det vil redusere køer ved kassa, Å sikre bedre ende-til-ende-sikkerhet.
Systemet vil inneholde nye lesere av typen NXP MIFARE SAM AV2 .
For passasjereren vil de nye distribusjonskanalene tilby en mer fleksibel måte å kjøpe billetter.